Druk 3D

Druk 3D w technologii FDM to jedna z najpopularniejszych i najtańszych metod drukowania przestrzennego. Polega na budowaniu modeli warstwa po warstwie za pomocą wiązki na wpół roztopionego plastiku. Do druku 3D w tej technologii wykorzystuje się szereg materiałów jak ABS (najpopularniejszy na świecie plastik przemysłowy), PLA (biodegradowalny plastik oparty o skrobię kukurydzianą), nylon (elastyczny i bardzo wytrzymały materiał) oraz cały szereg materiałów kompozytowych. Wydruki wykonane w technologii FDM mają porównywalną wytrzymałość do detali wykonanych metodą wtrysku (jest to zależne od stopnia wypełnienia detalu jak również jego geometrii).
Druk 3D powstał z myślą o szybkim przygotowaniu prototypów, ale drukowane modele można wykorzystać w różny sposób:
  • testy funkcjonalności produktu
  • kontrola poprawności projektu
  • weryfikacja dopasowania elementów
  • prezentacja produktu przed akceptacją ostatecznego kształtu
  • odtworzenie uszkodzonych elementów
  • wytworzenie części, dla których tradycyjne metody są zbyt kosztowne lub niemożliwe
Szybki rozwój drukowania 3D, pozwala na produkcję krótkich serii, a nawet na wytwarzanie elementów użytkowych.